התייעלות אנרגטית בישראל

התייעלות אנרגטית בישראלהתייעלות אנרגטית בישראל

לשם הבנה כיצד נעשית התייעלות אנרגטית בישראל, נצטרך להגדיר מהי התייעלות אנרגטית.

מה התייעלות אנרגטית? 

התייעלות אנרגטית מהווה שם כולל לכל הפעולות והדרכים להפחתת צריכת האנרגיה של המערכות הקיימות באותה מדינה או אפילו ארגון.

התייעלות אנרגטית בארץ ישראל נעשית על ידי מספר דרכים, תוך שמירה על תפוקה מקסימלית ותפקוד תקין:

  • שיפור יעילות הצריכה של משאבים שכבר נמצאים בשימוש.
  • הגדלת הניצול ממשאבים שנמצאים בשימוש, אך לא נעשה בהם שימוש מקסימלי.
  • הפחתת הצריכה הכוללת של משאבים וניהולה במידה הניתנת.

כיצד באה לידי ביטוי התייעלות אנרגטית בישראל ובעולם?

להתייעלות האנרגטית בישראל תמיד תהיה מושפעת מהחלטות שהתקבלו בעולם.

ועידת האקלים בפריז, COP21 שהתקיימה בסוף שנת 2015, היוותה נקודת ציון משמעותית במאבק העולמי בהתחממות הגלובלית.

מאבק שניתן לראות את השפעתו כבר לאורך העשור האחרון, בו ניתן לראות ירידה משמעותית במחירי חומרי הגלם המסורתיים המשמשים להפקה של אנרגיה, כגון גז טבעי ופחם, דבר שהשפיע על מחירי החשמל.

פעולות שנועדו לייצור אנרגיה, כדוגמת ייצור חשמל המופק באמצעות לתנות כוח המושתתות על פחם, גז ונפט גורמות לזיהום סביבתי רב.

הדבר קורה באמצעות פליטת חומרים מזהמים לסביבה ופליטת גזי חממה לאוויר בתהליכי השריפה של הדלקים. ההתייעלות האנרגטית, מאפשרת חיסכון כלכלי בד בבד עם שמירה על סביבה ירוקה ונקייה מרעלים.

במסגרת ועידת האקלים האחרונה התחייבו מעל 200 מדינות ברחבי העולם ביניהן ארה"ב וסין, על קביעת יעדים להפחתת פליטת גזי החממה במסגרת ייצור האנרגיה, הכוללים התייעלות אנרגטית כדרך לעמידה ביעדים אלו.

קידום התייעלות אנרגטית בישראל

גם בישראל ישנו ניסיון להתייעלות אנרגטית בישראל,

בשנים האחרונות הממשלה הכירה בהתייעלות האנרגטית בישראל כצורך לאומי ובמסגרת זו קבעה מספר יעדים להפחתת פליטות גזי החממה בכ- 20% עד לשנת 202.

כיצד מבוצעת בפועל ההתייעלות האנרגטית בישראל?

תכנית לאומיות- אחת הדרכים להשגת התייעלות אנרגטית בישראל היא השקה של תכניות לאומיות להפחתת פליטות גזי חממה וכן תכנית לממשלה ירוקה.

תכניות אלו כוללת התייעלות במשרדי הממשלה, רשויות מקומיות, קידום חקיקה ורגולציה ומתן מענקים לפרויקטים המקדמים התייעלות אנרגטית הן במגזר הפרטי והן במגזר העסקי.

קידום התחום בידי משרדי ממשלה- קידום ההתייעלות האנרגטית בישראל יעשה בידי משרד האנרגיה והמים והמשרד להגנת הסביבה.

המשרדים מספקים מענקים בשנים האחרונות לפרויקטים המקדימים התייעלות אנרגטית בישראל בסך מאות מליוני שקלים.

החלטות ממשלה- קבלת החלטות ממשלה כחלק מההכנות לוועידת האקלים בפריז,

להתחייבות של להתייעלות אנרגטית בישראל על ידי הפחתת צריכת החשמל ב 17% לפחות עד שנת 2030.

לשם כך הוקצו מאוד מליוני שקלים ממשרד האוצר שיתועלו לטובת פרויקטים המקדים התייעלות אנרגטית בישראל.

ייצור חשמל סולרי- מימוש של מדיניות הממשלה על ידי הרשות לשירותים ציבוריים, מאפשרת ייצור של חשמל סולרי באתרי הצריכה.

ייצור זה תוך כדי אגירה של קרדיטים עבור הייצור העודף יעזור אף הוא להשיג התייעלות אנרגטית בישראל, תוך שמירה על איזון אנרגטי.

לסיכום, תחום ההתייעלות האנרגטית בישראל מאפשר פוטנציאל אקולוגי וכלכלי אדיר.

תחום זה יאפשר הכנסה לעסקים רבים שחסרה קיום כתוצאה משימוש במכשור ומערכות שאינן יעילות מספיק.

ישנה הצדקה רבה לקדם את תחום ההתייעלות האנרגטית בישראל שיכול לעורר צמיחה כלכלית רבה במשק הישראלי, תוך שמירה על תקציבים של תכניות אחרות.

מכאן נובע הצורך לקדם את תחום התייעלות אנרגטית בישראל כתחום בעל חשיבות לאומית עליונה.

המשיכו לקרוא על נושאים ותחומים חשובים – כל המידע לבית